Totaal overzicht programma's

Totaal overzicht programma's

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 Totaal programma's 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

2.799.131

2.798.349

930.023

3.728.372

1.815.360

95.550

N

 Baten 

2.800.538

2.798.349

930.023

3.728.372

2.548.037

98.350

V

 Saldo 

1.407

V

-

-

-

732.676

V

2.800

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

 Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 

 Totaal programma's 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f

Realisatie t/m
augustus 2020

Actuele begroting
2020

Prognose resultaat
2020

 Programma omschrijving 

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

 01 - Gemeenteraad 

5.377

1

5.376

N

8.991

35

8.956

N

100

V

-

100

V

 02 - College en Bestuur 

6.055

215

5.841

N

7.666

-

7.666

N

100

N

-

100

N

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

73.939

71.092

2.846

N

99.869

71.788

28.080

N

50

V

300

N

250

N

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

56.039

1.538

54.502

N

67.483

9.629

57.854

N

-

-

-

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

79.463

4.727

74.736

N

108.827

7.146

101.681

N

5.700

N

5.100

V

600

N

 06 - Onderwijs 

111.651

46.111

65.540

N

142.671

56.851

85.820

N

1.200

N

550

V

650

N

 07 - Werk en Inkomen 

542.034

436.120

105.914

N

633.326

407.960

225.366

N

300

V

6.000

V

6.300

V

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

366.297

23.093

343.203

N

631.627

80.443

551.184

N

76.950

N

83.250

V

6.300

V

 09 - Buitenruimte 

90.184

50.662

39.522

N

171.215

57.579

113.636

N

850

N

850

V

-

 10 - Sport 

59.584

6.299

53.284

N

87.803

17.036

70.767

N

350

N

3.300

N

3.650

N

 11 - Economie 

26.014

2.384

23.630

N

39.236

5.564

33.672

N

-

-

-

 12 - Mobiliteit 

37.754

45.435

7.681

V

70.633

79.569

8.936

V

1.950

N

800

V

1.150

N

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

65.538

53.946

11.592

N

172.327

148.113

24.214

N

3.100

N

500

N

3.600

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

62.575

7.060

55.515

N

107.349

12.192

95.156

N

2.550

N

1.950

V

600

N

 15 - Financiën 

23.552

1.798.481

1.774.929

V

1.087.429

2.772.072

1.684.642

V

-

3.800

V

3.800

V

 16 - Overhead 

209.304

873

208.431

N

291.920

2.394

289.525

N

3.250

N

150

V

3.100

N

 Totaal 

1.815.360

2.548.037

732.676

V

3.728.372

3.728.372

-

95.550

N

98.350

V

2.800

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03