Bijlagen

Opbouw actuele begroting totaal

Opbouw actuele begroting totaal

 Tabel 3: Opbouw actuele begroting 

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Begroting
2020 

 Ingediende
begrotingsmutatie 

 Actuele begroting
2020 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

8.903

35

8.868

N

88

-

88

N

8.991

35

8.956

N

 02 - College en Bestuur 

7.408

-

7.408

N

258

-

258

N

7.666

-

7.666

N

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

99.004

70.964

28.040

N

865

824

41

N

99.869

71.788

28.080

N

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

64.615

6.159

58.456

N

2.868

3.470

602

V

67.483

9.629

57.854

N

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

109.432

6.960

102.472

N

-605

186

791

V

108.827

7.146

101.681

N

 06 - Onderwijs 

143.870

57.777

86.093

N

-1.199

-926

273

V

142.671

56.851

85.820

N

 07 - Werk en Inkomen 

619.728

402.870

216.858

N

13.598

5.090

8.508

N

633.326

407.960

225.366

N

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

592.818

61.386

531.432

N

38.809

19.057

19.752

N

631.627

80.443

551.184

N

 09 - Buitenruimte 

174.482

57.312

117.170

N

-3.267

267

3.534

V

171.215

57.579

113.636

N

 10 - Sport 

66.673

10.688

55.985

N

21.130

6.348

14.782

N

87.803

17.036

70.767

N

 11 - Economie 

41.919

6.540

35.379

N

-2.683

-976

1.706

V

39.236

5.564

33.672

N

 12 - Mobiliteit 

68.743

78.880

10.137

V

1.890

689

1.201

N

70.633

79.569

8.936

V

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

162.626

140.934

21.692

N

9.701

7.179

2.522

N

172.327

148.113

24.214

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

104.531

12.300

92.231

N

2.818

-108

2.926

N

107.349

12.192

95.156

N

 15 - Financiën 

254.791

1.882.389

1.627.598

V

832.639

889.683

57.045

V

1.087.429

2.772.072

1.684.642

V

 Overhead 

278.807

3.155

275.652

N

13.113

-761

13.873

N

291.920

2.394

289.525

N

 Eindtotaal 

2.798.349

2.798.349

-

930.023

930.023

-

3.728.372

3.728.372

-

 

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03