Bijlagen

Meerjarig perspectief saldi totaal

Meerjarig perspectief saldi totaal

 

 Tabel 7: Historisch perspectief saldi 

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Begroting
2018 

 Uitkomst
2018 

 Begroting
2019 

 Uitkomst
2019 

 Actuele
begroting
2020 

 Prognose
uitkomst
2020 

 Activiteit omschrijving 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

8.660

N

8.038

N

8.655

N

8.523

N

8.956

N

8.856

N

 02 - College en Bestuur 

10.212

N

10.294

N

7.707

N

8.506

N

7.666

N

7.766

N

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

22.295

N

21.225

N

24.222

N

24.360

N

28.080

N

28.330

N

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

56.414

N

55.758

N

57.890

N

56.680

N

57.854

N

57.854

N

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

97.762

N

98.091

N

97.923

N

97.577

N

101.681

N

102.281

N

 06 - Onderwijs 

85.034

N

80.028

N

83.406

N

86.363

N

85.820

N

86.470

N

 07 - Werk en Inkomen 

248.472

N

222.435

N

201.082

N

197.075

N

225.366

N

219.066

N

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

452.782

N

475.022

N

507.472

N

507.491

N

551.184

N

544.884

N

 09 - Buitenruimte 

95.780

N

93.961

N

98.631

N

95.069

N

113.636

N

113.636

N

 10 - Sport 

42.938

N

42.288

N

45.513

N

44.277

N

70.767

N

74.417

N

 11 - Economie 

44.093

N

42.206

N

34.093

N

33.512

N

33.672

N

33.672

N

 12 - Mobiliteit 

4.499

N

4.685

V

811

V

14.866

V

8.936

V

7.786

V

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

27.855

N

24.320

N

29.256

N

24.322

N

24.214

N

27.814

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

96.138

N

96.241

N

98.190

N

97.949

N

95.156

N

95.756

N

 15 - Financiën 

1.542.599

V

1.551.579

V

1.572.315

V

1.550.216

V

1.684.642

V

1.688.442

V

 Overhead 

249.665

N

277.855

N

279.086

N

281.971

N

289.525

N

292.625

N

 Totaal 

-

8.503

V

-

1.407

V

-

2.800

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03