Programma's

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Iedereen in Den Haag verdient goede, menselijke en betaalbare zorg en indien nodig opvang. Jong of oud, rijk of arm, gezond of ziek: iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg of ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De burger staat centraal en vanuit een positieve visie op gezondheid zijn mogelijkheden, veerkracht en eigen regie van mensen het uitgangspunt. We werken verder aan de transformatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. We willen jeugdhulp, zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij inwoners thuis aanbieden. Door wijkgericht op een slimme manier algemene voorzieningen met maatwerkvoorzieningen én formele zorgstructuren met informele structuren te verbinden, zorgen we voor zo licht mogelijke passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft. We gaan stevig inzetten op preventie en vroegtijdig signaleren. Ook zetten we in op het vergroten van de toegankelijkheid en het aanpakken van eenzaamheid.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03