Programma's

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners van Den Haag. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het beleid van het college. De gemeenteraad telt 45 leden. Ze worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van Den Haag.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie biedt dienstverlening aan de raad en de raadscommissies bij vergaderingen en de communicatie over het werk van raad. De griffie ondersteunt ook het contact tussen de raad en de inwoners van Den Haag.

Rekenkamer en ombudsman
Onder dit programma vallen ook de gemeentelijke rekenkamer en de gemeentelijke ombudsman.

De gemeentelijke rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid dat het gemeentebestuur voert.

De gemeentelijke ombudsman behandelt klachten van bewoners en instellingen over de gemeentelijke organisatie. De ombudsman is onafhankelijk.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03