Programma's

Onderwijs

De gemeente wil dat alle mensen in Den Haag gelijke kansen krijgen. Onderwijs, en de betrokkenheid van ouders/verzorgers zijn noodzakelijke voorwaarden voor het bieden van gelijke kansen aan kinderen en (jong) volwassenen in Den Haag. In de Haagse Educatieve Agenda “Ontwikkel Kansen in Den Haag 2018 –2022” (HEA) staan de onderwijsprioriteiten van de gemeente en het onderwijsveld. Dat zijn: goed onderwijs voor ieder kind, meer kansengelijkheid, de aanpak van het lerarentekort en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze begroting geeft hier invulling aan.

Ambities
In de Haagse Educatieve Agenda “Ontwikkel Kansen in Den Haag 2018 – 2022” (HEA) staan zeven ambities, waarvan de eerste twee topprioriteit hebben:
1. Kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.
2. Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals.
3. Leren samenleven op school.
4. Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad.
5. Een brede leer- en ontwikkelomgeving.
6. Voor iedere leerling een passende plek.
7. Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03