Programma's

Overhead

Dit programma maakt de overhead bij de gemeente zichtbaar. Er ontstaat hierdoor ook beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het behalen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Door het hanteren van een eenduidige systematiek kan een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.

Beoogde effecten

 • Een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead.
 • Een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

Wat valt onder overhead?
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten)
 • Managementondersteuning primair proces
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement)
 • Interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie
 • Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening)
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT)
 • Facilitaire zaken en huisvesting
 • Documentaire informatievoorziening

De apparaatskosten van het primaire proces maken geen deel uit van de overhead. Deze kosten worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03