Bijlagen

Meerjarig perspectief uitkomst totaal

Meerjarig perspectief uitkomst totaal

 Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst 

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Uitkomst
2018 

 Uitkomst
2019 

 Prognose uitkomst
2020 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

8.315

277

8.038

N

8.567

45

8.523

N

8.891

35

8.856

N

 02 - College en Bestuur 

10.609

316

10.294

N

9.423

917

8.506

N

7.766

-

7.766

N

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

87.936

66.712

21.225

N

95.140

70.780

24.360

N

99.819

71.488

28.330

N

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

60.430

4.672

55.758

N

63.756

7.076

56.680

N

67.483

9.629

57.854

N

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

105.762

7.671

98.091

N

105.866

8.289

97.577

N

114.527

12.246

102.281

N

 06 - Onderwijs 

140.669

60.640

80.028

N

140.279

53.916

86.363

N

143.871

57.401

86.470

N

 07 - Werk en Inkomen 

623.185

400.750

222.435

N

608.854

411.779

197.075

N

633.026

413.960

219.066

N

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

543.312

68.290

475.022

N

574.592

67.101

507.491

N

708.577

163.693

544.884

N

 09 - Buitenruimte 

152.781

58.820

93.961

N

152.772

57.703

95.069

N

172.065

58.429

113.636

N

 10 - Sport 

54.038

11.751

42.288

N

58.450

14.173

44.277

N

88.153

13.736

74.417

N

 11 - Economie 

56.689

14.484

42.206

N

43.637

10.125

33.512

N

39.236

5.564

33.672

N

 12 - Mobiliteit 

65.645

70.330

4.685

V

62.323

77.188

14.866

V

72.583

80.369

7.786

V

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

154.279

129.959

24.320

N

133.431

109.109

24.322

N

175.427

147.613

27.814

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

114.126

17.885

96.241

N

113.167

15.217

97.949

N

109.899

14.142

95.756

N

 15 - Financiën 

218.128

1.769.707

1.551.579

V

339.322

1.889.538

1.550.216

V

1.087.429

2.775.872

1.688.442

V

 Overhead 

283.580

5.725

277.855

N

289.551

7.580

281.971

N

295.170

2.544

292.625

N

 Totaal 

2.679.485

2.687.987

8.503

V

2.799.131

2.800.538

1.407

V

3.823.922

3.826.722

2.800

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03