Bijlagen

Meerjarig perspectief resultaat totaal

Meerjarig perspectief resultaat totaal

 Tabel 6: Historisch perspectief resultaat 

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Resultaat
2018 

 Resultaat
2019 

 Prognose resultaat
2020 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

380

V

242

V

138

N

122

N

10

N

112

N

100

V

-

100

V

 02 - College en Bestuur 

398

N

316

V

82

N

516

V

283

N

233

N

100

N

-

100

N

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

867

N

1.938

V

1.071

V

184

N

321

V

137

V

50

V

300

N

250

N

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

258

V

398

V

140

V

952

N

258

V

694

N

-

-

-

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

262

N

66

N

196

N

229

N

117

N

112

N

5.700

N

5.100

V

600

N

 06 - Onderwijs 

6.963

V

1.958

N

5.005

N

737

N

3.694

V

2.957

V

1.200

N

550

V

650

N

 07 - Werk en Inkomen 

5.967

N

32.003

V

26.036

V

258

N

4.264

N

4.006

V

300

V

6.000

V

6.300

V

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

25.113

N

2.873

V

22.240

N

4.480

N

4.461

V

19

N

76.950

N

83.250

V

6.300

V

 09 - Buitenruimte 

2.630

N

4.449

V

1.819

V

761

N

2.801

N

2.040

V

850

N

850

V

-

 10 - Sport 

8

N

659

V

651

V

1.921

N

685

V

1.236

N

350

N

3.300

N

3.650

N

 11 - Economie 

5.475

V

3.588

N

1.887

N

1.092

V

511

N

581

N

-

-

-

 12 - Mobiliteit 

3.188

N

12.372

V

9.184

V

12.981

N

1.074

V

11.907

N

1.950

N

800

V

1.150

N

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

30.738

V

27.204

N

3.534

N

41.684

N

36.750

V

4.934

N

3.100

N

500

N

3.600

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

2.624

N

2.521

V

103

N

2.438

V

2.679

N

241

V

2.550

N

1.950

V

600

N

 15 - Financiën 

298

V

8.682

V

8.384

V

1.121

N

23.220

V

22.099

V

-

3.800

V

3.800

V

 Overhead 

11.249

N

16.941

N

5.692

V

5.860

N

2.975

N

2.885

N

3.250

N

150

V

3.100

N

 Totaal 

8.193

N

16.696

V

8.503

V

48.233

N

46.826

V

1.407

N

95.550

N

98.350

V

2.800

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03