Programma's

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde stad. Met dit programma werken we aan een stad die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. We zijn trots op het groene karakter van Den Haag en willen dit samen met onze bewoners blijvend versterken. Zo is en blijft Den Haag aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Binnen alle programma’s wordt hard gewerkt aan duurzaamheid om dit voor elkaar te krijgen

 2030: klimaatneutraal
In 2020 wordt gewerkt aan 4 thema’s. Die zijn in 2019 vastgesteld in de Kadernota Duurzaamheid (RIS301829). De ambitie is om de uitvoering van deze nota te versnellen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de eigen huisvesting, vervoer en inkoop van goederen en diensten steeds meer te verduurzamen. Ook geven we een extra impuls aan de verduurzaming van (gemeentelijke) sportaccommodaties en aan het installeren van energiezuinige straatverlichting. Daarnaast gaat de gemeente Den Haag voor een certificaat behorend bij de CO2 productieladder.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03