Bijlagen

Meerjarig perspectief actuele begroting totaal

Meerjarig perspectief actuele begroting totaal

 Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting 

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Begroting
2018
 

 Begroting
2019 

 Actuele begroting
2020 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

8.695

35

8.660

N

8.690

35

8.655

N

8.991

35

8.956

N

 02 - College en Bestuur 

10.212

-

10.212

N

8.907

1.200

7.707

N

7.666

-

7.666

N

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

87.069

64.774

22.295

N

95.324

71.102

24.222

N

99.869

71.788

28.080

N

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

60.688

4.274

56.414

N

64.708

6.818

57.890

N

67.483

9.629

57.854

N

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

105.499

7.737

97.762

N

106.095

8.172

97.923

N

108.827

7.146

101.681

N

 06 - Onderwijs 

147.632

62.598

85.034

N

141.016

57.610

83.406

N

142.671

56.851

85.820

N

 07 - Werk en Inkomen 

617.218

368.746

248.472

N

608.596

407.515

201.082

N

633.326

407.960

225.366

N

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

518.199

65.417

452.782

N

570.112

62.640

507.472

N

631.627

80.443

551.184

N

 09 - Buitenruimte 

150.151

54.371

95.780

N

153.533

54.902

98.631

N

171.215

57.579

113.636

N

 10 - Sport 

54.030

11.092

42.938

N

60.371

14.858

45.513

N

87.803

17.036

70.767

N

 11 - Economie 

62.165

18.072

44.093

N

44.729

10.636

34.093

N

39.236

5.564

33.672

N

 12 - Mobiliteit 

62.456

57.957

4.499

N

75.304

76.114

811

V

70.633

79.569

8.936

V

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

185.017

157.162

27.855

N

175.116

145.859

29.256

N

172.327

148.113

24.214

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

111.502

15.364

96.138

N

110.729

12.539

98.190

N

107.349

12.192

95.156

N

 15 - Financiën 

218.426

1.761.025

1.542.599

V

340.444

1.912.759

1.572.315

V

1.087.429

2.772.072

1.684.642

V

 Overhead 

272.332

22.667

249.665

N

283.691

4.605

279.086

N

291.920

2.394

289.525

N

 Totaal 

2.671.292

2.671.292

-

2.847.364

2.847.364

-

3.728.372

3.728.372

-

 

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03