Programma's

Economie

Na jaren van hoogconjunctuur en een groeiende Haagse economie heeft de coronacrisis hier een abrupt einde aan gemaakt. De augustusraming van het CPB voorziet een krimp van de landelijke economie in 2020 met 5% en een oplopende werkloosheid richting 7% in 2021 (uitgaande van geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen). Ook de Haagse economie voelt dit uiteraard sterk. Hierdoor is de urgentie om de economische visie (RIS 303550, juni 2020) uit te voeren des te sterker. Hiermee maken we de economie weerbaarder en werken we aan herstel en vernieuwing van de Haagse economie. Onze ambitie voor 2030 blijft overeind: brede economische bloei en structurele banengroei, ook in tijden van laagconjunctuur en recessie. Dit doen we aan de hand van 4 speerpunten (strategische doelen), gericht op stad, structuur, ondernemer en ruimte.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03