Programma's

Openbare orde en veiligheid

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

63.756

64.615

2.868

67.483

56.039

-

 Baten 

7.076

6.159

3.470

9.629

1.538

-

 Saldo 

56.680

N

58.456

N

602

V

57.854

N

54.502

N

-

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:

Rijksmiddelen Veiligheid Aanpak Radicalisering, saldo neutraal
Vanuit het rijk ontvangt de gemeente middelen voor Veiligheid aanpak radicalisering. Deze middelen van € 1,2 mln. zijn saldo neutraal in de begroting opgenomen met hogere lasten en hogere baten.

Diverse Rijksmiddelen voor Openbare orde en veiligheid, saldo neutraal
Voor RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), Donkere Dagen offensief, Ondermijning en Veiligheidshuis zijn extra rijksmiddelen verwerkt in de begroting, deze zijn saldo neutraal opgenomen met hogere lasten en baten voor € 1,2 mln

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03