Programma's

Gemeenteraad

 

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 01 - Gemeenteraad 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

8.567

8.903

88

8.991

5.377

100

V

 Baten 

45

35

-

35

1

-

 Saldo 

8.523

N

8.868

N

88

N

8.956

N

5.376

N

100

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Op dit programma is geen sprake van majeure begrotingsbijstellingen (> €2,5 mln.).

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03