Programma's

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

 

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

95.140

99.004

865

99.869

73.939

50

V

 Baten 

70.780

70.964

824

71.788

71.092

300

N

 Saldo 

24.360

N

28.040

N

41

N

28.080

N

2.846

N

250

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

 
De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:

Op dit programma zijn de baten met ruim € 3,0 mln. naar boven bijgesteld. Voor een deel is dit het gevolg van  opbrengsten (€ 1,4 mln.) van laadpalen voor elektrische auto’s. Daartegenover staat een stijging van lasten van laadpalen (€ 1,4 mln.). De toegenomen baten op dit programma worden verder met name verklaard doordat op de reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen de raming € 1,2 mln. hoger uitvalt. En omdat de baten hoger zijn dan voorzien, hoeft € 2,3 mln. minder onttrokken te worden uit diezelfde reserve.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03