Programma's

Cultuur en bibliotheek

 

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

105.866

109.432

-605

108.827

79.463

5.700

N

 Baten 

8.289

6.960

186

7.146

4.727

5.100

V

 Saldo 

97.577

N

102.472

N

791

V

101.681

N

74.736

N

600

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

 
Op dit programma is geen sprake van majeure begrotingsbijstellingen (> €2,5 mln.).

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03