Programma's

Mobiliteit

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 12 - Mobiliteit 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

62.323

68.743

1.890

70.633

37.754

1.950

N

 Baten 

77.188

78.880

689

79.569

45.435

800

V

 Saldo 

14.866

V

10.137

V

1.201

N

8.936

V

7.681

V

1.150

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Op dit programma is geen sprake van majeure begrotingsbijstellingen (> €2,5 mln.).

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03