Programma's

Economie

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 11 - Economie 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

43.637

41.919

-2.683

39.236

26.014

-

 Baten 

10.125

6.540

-976

5.564

2.384

-

 Saldo 

33.512

N

35.379

N

1.706

V

33.672

N

23.630

N

-

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Op dit programma is geen sprake van majeure begrotingsbijstellingen (> €2,5 mln.).

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03