Programma's

Sport

 

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 10 - Sport 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2019

Begroting
2020

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2020

Realisatie
t/m
aug 2020

Prognose
resultaat
2020

 Lasten 

58.450

66.673

21.130

87.803

59.584

350

N

 Baten 

14.173

10.688

6.348

17.036

6.299

3.300

N

 Saldo 

44.277

N

55.985

N

14.782

N

70.767

N

53.284

N

3.650

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

 
De volgende grote gemeentebreed neutrale begrotingswijziging (> 2,5 mln.) heeft zich op dit programma voorgedaan, maar is niet direct zichtbaar in bovenstaande cijfers:

Dotatie reserve verduurzaming sportvoorzieningen € 12,0 mln.
Binnen programma 10 wordt een reserve verduurzaming sportvoorzieningen ingesteld vanuit de verduurzamingsmiddelen Eneco. De dotatie aan deze reserve bedraagt € 12,0 mln.

Fasering Olympisch Fonds € 2,3 mln.
In het coalitieakkoord zijn middelen voor een drietal evenementen gedoteerd aan deze reserve, te weten: WK zeilen (€ 3,0 mln.), Invictus Games (€ 2,2 mln.) en Volvo Ocean (€ 5,0 mln.). De onttrekking 2020 vindt onder andere plaats voor de voorbereiding van deze evenementen.

SPUK, saldo neutraal
Met ingang van 1 januari 2019 is de BTW voor Sport niet meer te verrekenen. In plaats hiervan is er de SPUK (Specifieke Uitkering) Sport gekomen. Op basis van de aanvraag is er door het Ministerie VWS voor 2020 een beschikking afgegeven voor een bedrag van maximaal € 4,0 mln. Hierdoor worden zowel de lasten als de baten met € 4,0 mln. bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 17:26:48 met de export van 01/07/2021 17:21:03